Adatvédelmi irányelvek

Adatvédelmi irányelvek

A Karrierjob személyes adatok feldolgozására vonatkozó nyilatkozata

Napjainkban a szervezeteknek folyamatosan alkalmazkodniuk kell a munka világának gyakori változásaihoz, amiben a Karrier Job hathatós segítséget tud nyújtani. Mivel a sikeres alkalmazkodás kulcsa a tehetséges munkaerő, a Karrier Job vállalja a megfelelő emberek felkutatását, felmérését, fejlesztését és elhelyezését. Innovatív megoldásokat nyújtunk ügyfeleinknek.

Cégünk összeforrott a megbízhatósággal, azzal az alapelvvel, amely valamennyi tevékenységünket áthatja. Működésünk középpontjában a szigorú etika és a törvények tisztelete áll. Ügyfeleink értékes adatokat bíznak ránk, és mi komolyan vesszük a belénk fektetett bizalmat. A Karrier Job ügyfelei megbízásából adatfeldolgozási feladatokat lát el, és felelősséget vállal a személyes adatok törvényeknek megfelelő védelméért.

Jelen nyilatkozatunkban ismertetjük, milyen intézkedésekkel segíti ügyfeleit a Karrier Job abban, hogy megfeleljenek a jogszabályi előírásoknak, ezen belül az Európai Unió általános adatvédelmi rendeletének („GDPR”).

Az Európai Unió általános adatvédelmi rendelete (GDPR)

2018. május 25-én hatályba lép az Európai Unió általános adatvédelmi rendelete, aminek nyomán az Unióban működő, adatkezelést végző szervezeteknek (és bizonyos egyéb szervezeteknek) jelentős változtatásokat kell bevezetniük. A rendelet összhangban áll saját etikai értékrendünkkel és vállalati alapelveinkkel, és tekintettel a jövő társadalmának egyre növekvő információ-központúságára, támogatjuk a vállalatokra és egyénekre vonatkozó adatvédelmi törvények szigorítását.

A Karrier Job GDPR-megfelelőségi programja keretében további intézkedésekre is sor kerül.

• Adatfeldolgozás. A Karrier Job (szolgáltatástól függően) adatfeldolgozást vállalhat ügyfelei és a közreműködő beszállítók megbízásából.

• Utasítások. Amennyiben adatfeldolgozással bízzák meg, a Karrier Job mindig az adatvédelmi jogszabályoknak és az ügyfél utasításainak megfelelően kezeli a személyes adatokat. Ügyfeleink kérhetik, hogy a szolgáltatásnyújtás befejezésekor a Karrier Job juttassa vissza vagy semmisítse meg az általa tárolt adatokat, kivéve ha szerződés vagy jogszabály kötelezi az adatmegőrzésre. Bízunk abban, hogy ügyfeleink tájékoztatják az érintetteket arról, hogy szolgáltatásaink keretében személyes adataik feldolgozására kerül sor, továbbá abban, hogy egyéb tekintetben is az adatkezelésre vonatkozó jogszabályoknak megfelelően járnak el.

• Tájékozottság. A Karrier Job alkalmazottai minden évben továbbképzésen vesznek részt az adatvédelmi előírásokkal és a biztonsági alapszabályokkal kapcsolatban. A GDPR bevezetésének alkalmával rendkívüli tájékoztatásban és képzésben is részesülnek.

• Alvállalkozók és külső szolgáltatók. Előfordul, hogy az ügyfeleinkkel szemben vállalt szolgáltatásnyújtási kötelezettségeink teljesítése érdekében alvállalkozók vagy külső szolgáltatók („beszállítók”) segítségét is igénybe vesszük. A Karrier Job az ún. ellátásilánc-kezelő programon keresztül kezeli az alvállalkozókat és a beszállítókat. A Karrier Job az adatok feldolgozását és bizalmas kezelését illetően megfelelő kölcsönös megállapodásokat köt minden alvállalkozóval és beszállítóval.

• Hozzáférés. Amennyiben az érintettek személyes adataik módosítását, helyesbítését, zárolását vagy törlését kérik ügyfelünktől, vagy nem járulnak hozzá, hogy ügyfelünk megbízásából a Karrier Job adatfeldolgozást végezzen, ügyfelünk számíthat a Karrier Jobra abban, hogy helyi partnereivel együttműködésben segít eleget tenni az érintettek kérésének.

• Segítségnyújtás. A Karrier Job a tőle észszerűen elvárható mértékig – a rendelkezésére álló információkat és a feldolgozás jellegét tekintetbe véve – segítséget nyújt ügyfeleinek a törvényes kötelezettségeik betartásában.

• Feldolgozási nyilvántartás. A GDPR rendelkezéseivel összhangban a Karrier Job nyilvántartást vezet az ügyfelei megbízásából kezelt személyes adatok kategóriáiról.

Kérjük, kérdéseivel forduljon a Karrier Job-képviselethez, amely kapcsolatot teremt Ön és a megfelelő adatvédelmi szakemberek között.

Kapcsolat

Amennyiben kérdése, megjegyzése van az Adatvédelmi Irányelveinkkel kapcsolatban, szeretne élni a jogaival vagy szeretné frissíteni adatait vagy preferenciát, kérjük, írjon az alábbi címek valamelyikére:

Bán Zsolt ev.

Karrier Job

info@karrierjob.hu