Weboldal használati feltételek

Weboldal használati feltételek

2020.04.01.
Ez az egyezmény segít eligazodni a karrierjob.hu weboldal használatában illetve a weboldal által nyújtott információk, tartalmak és szolgáltatások tekintetében. Felmenti a Karrier Job-t és egyéb személyeket bizonyos kötelezettségek alól vagy korlátozza kötelezettségeiket és olyan egyéb fontos rendelkezéseket tartalmaz, amit mindenkinek el kell olvasnia. Minden egyes alkalommal, amikor a weboldalt használjuk, e szerint az egyezmény szerint kell eljárni. Így amikor használatban vesszük a weboldalt, ellenőrizni kell az egyezmény dátumát (ami ezen szöveg tetején található) és át kell tekinteni az utolsó verzió óta megszületett összes változást.

Ez az egyezmény a következő rendelkezéseket tartalmazza:
1. Az egyezmény elfogadása
2. Az egyezmény hatásköre
3. Az egyezmény módosításai
4. Engedély a web-oldal használatához
5. Kommunikáció és utasítások a web-oldalon
6. Hibák
7. Amit nem tanácsos csinálni
8. Visszautasítás, kötelezettség alóli kizárás, felelősség korlátozás, felmentés és kártérítés
9. A web-oldal tulajdonjoga és megengedett használata
10. Védjeggyel kapcsolatos információk
11. Személyes információk bizalmas kezelése
12. Egyéb web-oldalak
13. Kapcsolódás, szerkesztés, visszatükrözés, letisztítás és adatkeresés a web-oldalon
14. Az egyezmény és a web-oldal megszűnése
15. Egyéb témák

I. AZ EGYEZMÉNY ELFOGADÁSA
Ez egy egyezmény Ön és az ön által képviselt személyek (ennek az egyezménynek az értelmében “személy” alatt értünk minden természetes személyt legyen az a cég tagja vagy nem) illetve a Karrier Job – Bán Zsolt ev. (“Karrier Job”) között, ami segít eligazodni a Karrierjob.hu használatában, illetve a Karrierjob.hu (azaz web-oldal) által nyújtott információk, tartalmak és szolgáltatások tekintetében. Ez az egyezmény ugyanúgy hasznos a konszerntagoknak, szolgáltatóknak, beszállítóknak és alvállalkozóknak, beleértve a Karrier Job összes üzletágát az egész világon (azaz “konszerntagok és beszállítók”).
Minden alkalommal, amikor a web-oldalt használjuk az egyezmény elfogadását fejezzük ki és az általunk képviselt személyek, korlátozás és kvalifikáció nélkül, elfogadását. Ön képviseli és biztosítja, hogy rendelkezik törvényes eszközökkel, amik lehetővé teszik, hogy egyetértsen és elfogadja az egyezményt a saját, illetve az Ön által képviselt személyek nevében. Amennyiben nem ért egyet egyes rendelkezésekkel vagy nincs felhatalmazva arra, hogy egyetértsen vagy, hogy elfogadja az egyezményt, akkor nem használhatja a web-oldalt.

II. AZ EGYEZMÉNY HATÁSKÖRE
Ez az egyezmény egy kiegészítője is minden írásos egyezménynek – ami az Ön viselkedését illeti a Karrier Job-al vagy konszerntagokkal és beszállítókkal szemben úgy általában-, ami valaha megszületett Ön, az ön által képviselt személyek illetve a Karrier Job vagy konszerntagjai és beszállítói között (most vagy a jövőben).

Ez az egyezmény és az összes többi, ami ön, az ön által képviselt személyek és a Karrier Job vagy konszerntagok és beszállítók között (most vagy a jövőben) született, alkotják azt a teljes egyezményt, ami biztosítja a web-oldalhoz való hozzáférést és annak használatát, és felülír minden korábban elfogadott egyezményt (legyen az írásban, szóban vagy egyéb formában elfogadva), ami a web-oldalhoz való hozzáférést és annak használatát szabályozza. Bármilyen ellentmondás vagy vitás kérdés merül fel ezen egyezmény rendelkezései, illetve más rendelkezések között (amik ön, az ön által képviselt személyek és a Karrier Job vagy konszerntagok és beszállítók között születtek), mindig a jelen egyezmény rendelkezései érvényesek a web-oldalhoz való hozzáférés és annak használata tekintetében.

III. AZ EGYEZMÉNY MÓDOSÍTÁSAI
Karrier Job, megfelelő körültekintéssel, megváltoztathatja, kiegészítheti, vagy javíthatja ezt az egyezményt, amennyiben az összefügg a web-oldal jövőbeni használatával és anélkül, hogy az valamilyen megelőző figyelmeztetéssel vagy kötelezettséggel járna bárki számára. Ön nem változtathatja meg, egészítheti ki vagy javíthatja az egyezményt egyéb módon.

IV. ENGEDÉLY A WEB-OLDAL HASZNÁLATÁHOZ
A web-oldalra csak azok a személyek léphetnek be, illetve használhatják azt, akik: (a) lakóhelyükön nagykorúnak számítanak és létrehozhatnak kötelező szerződést a törvénynek megfelelően; és (b) elfogadták ezt az egyezményt. A web-oldalt használó személyeknek be kell tartani a megfelelő törvényeket. A Karrier Job megfelelő körültekintéssel visszavonhatja a web-oldalhoz való hozzáférést, illetve annak használatát.

V. KOMMUNIKÁCIÓ ÉS RENDELKEZÉSEK A WEB-OLDALON
A web oldal egy portál és információforrás, ami elvezet más web oldalakra és konszerntagok és beszállítók által üzemeltetett üzleti oldalakra. A konszerntagok és beszállítók lehetnek a Karrier Job -tól függetlenek, web oldalaik más működési szabályzat szerint működhetnek és szolgáltatásaikat más feltételekkel biztosíthatják. Saját felelősségre lehet használni a konszerntagok és beszállítók oldalait és a Karrier Job -al szemben semmilyen követeléssel nem lehet fellépni azon web oldalak használata során felmerülő kérdésekkel. Minthogy ön és a Karrier Job között kötött egyezmény rendelkezései a visszautasítás, kötelezettség alóli kizárás, felelősség korlátozás, felmentés és kártérítés fejezet cím alatt megtalálható minden szükséges módosítási lehetőség és az, hogy hogyan kell viselkedni a konszerntagokkal és beszállítókkal, illetve a web oldalaik használatával kapcsolatos tudnivalók.

Bizonyos linkek aktiválásával, beleértve a rendelésekkel kapcsolatos linkeket, automatikusan kapcsolódhatunk a konszerntagok és beszállítók által üzemeltetett web oldalakra. Ha a web oldalt használjuk ahhoz, hogy toborzással kapcsolatosan beszélgetést indítsunk, a megadott információ eljut a konszerntagokhoz és beszállítókhoz, amit feldolgoznak és meg is válaszolnak.

Minden információnak, amit a web oldalon vagy e-mailen közlünk igaznak, pontosnak és teljesnek kell lennie. Karrier Job és a konszerntagok és beszállítók a web oldalon továbbított információ igazság tartalmára, pontosságára és teljességére támaszkodnak. Amennyiben pontatlan, hiányos információt közlünk vagy az információk sérülnek vagy torzulnak a Karrier Job -hoz való eljutás során, akkor Ön és az ön által képviselt személyek a felelősek minden veszteségért, kárért és velejáró költségekért, amit ön, a Karrier Job, a konszerntagok és beszállítók vagy egyéb személyek fognak elszenvedni. Felhatalmazza a Karrier Job -ot és a konszerntagokat és beszállítókat, hogy: (a) elfogadják azt az információt, amit Öntől kapnak a web oldalon vagy e-mailen keresztül, amennyiben ez az információ közvetlenül öntől érkezik írásos formában és az ön aláírását tartalmazza; (b) továbbítja az üzenetét bármely konszertagnak és beszállítónak és Karrier Job dolgozóknak a web oldal, e-mail vagy egyéb információs eszközre vonatkozó szabályok értelmében; és (c) válaszol a kérésre Interneten- emailen vagy egyéb információs eszközön keresztül. A Karrier Job számára elküldött (web oldalon vagy e-mailen) információk mindaddig válasz nélkül maradnak, míg nem kerülnek a megfelelő Karrier Job kollégához.

A Karrier Job visszautasíthat minden web oldalon vagy e-mailen a Karrier Job részére küldött üzenetet vagy visszafordíthat minden web oldalon vagy e-mailen küldött üzenetet a Karrier Job belátása szerint, mindenféle önre vagy egyéb személyre vonatkozó kötelezettség nélkül a következő esetekben: (a) Karrier Job nem tudja továbbítani az üzenetet; (b) az üzenet megsérti ezt az egyezményt vagy bármi egyéb egyezményt, ami a Karrier Job és egyéb személyek között jött létre; (c) Karrier Job úgy véli, hogy az üzenet ellentétes bármely olyan egyezménnyel, ami ön és az ön által képviselt személyek között jött létre; vagy (d) bármilyen működési hiba lép fel az üzenet továbbításakor.

Azok az üzenetek, amelyek Mr. Jeffrey A. Joerres-hez kerülnek a web oldalon keresztül, valószínűleg más fog rá válaszolni, mint Mr. Joerres személyesen.

VI. HIBÁK
Karrier Job arra törekszik, hogy pontos információkat közöljön a web oldalán. Mindazonáltal hibák így is keletkezhetnek. Ezek szerint a Karrier Job fenntartja a jogot, hogy a web oldalon található információkat módosítsa Önre vagy az ön által képviselt személyekre vonatkozó bárminemű kötelezettség nélkül.

VII. AMIT NEM TANÁCSOS TENNI
A web oldal nem szándékozik egy átfogó és részletes nyilatkozat lenni az említett ügyek tekintetében; befektetés, adózás, banki ügyletek, könyvelés, jogi vagy egyéb szakmai tanácsadás és ajánlások tekintetében; vagy eladásra, vagy megvételre felajánlani árukészletet, kötvényt, vagy egyéb pénzügyi eszközt, vagy terméket, vagy szolgáltatást. Megfelelő és szakmai tanácsot és ajánlást kell keresni a cselekvés előtt vagy mielőtt elmulasztana cselekedni a web oldal által biztosított információk alapján.

VIII. VISSZAUTASÍTÁS, KÖTELEZETTSÉG ALÓLI KIZÁRÁS, FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁS, FELMENTÉS ÉS KÁRTÉRÍTÉS
Karrier Job és a konszerntagok és beszállítók nem vállalnak felelősséget az ön web használatáért. Ezért a következő rendelkezéseket kell alkalmazni a web oldal használata során.

VISSZAUTASÍTÁS
A WEB-OLDALT SAJÁT FELELŐSSÉGRE LEHET HASZNÁLNI.A WEB-OLDALKÉTFÉLE MÓDON BIZTOSÍTOTT VAGY „VAN” VAGY „ELÉRHETŐ” ALAPON, MINDENFÉLE BEMUTATÓK, SZAVATOSSÁG VAGY FELTÉTELEK NÉLKÜL, HA ALKALAMAZNI VAGY MŰKÖDTETNI AKARJUK ÉS BELEÉRTVE KORLTÁZOÁS NÉLKÜLI BEMUTATÓKAT, SZAVATOSSÁGOT VAGY FELTÉTELEKET, JOGSZABÁLYOK MEGSÉRTÉSE NÉLKÜL, AZ ELADHATÓSÁG FIGYELEMBEVÉTELÉVEL, EGY KÜLÖNLEGS CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGGAL, MEGJELENÉSSEL, TARTÓSSÁGGAL, ELÉRHETŐSÉGGEL, PONTOSSÁGGAL ÉS TELJESSÉGGEL, MINDEZEKET A KARRIER JOB ÉS KONSZERNTAGOK ÉS BESZÁLLÍTÓK CSAK A TÖRVÉNYEK BETARTÁSA MELLETT VÁLLALJÁK. SEMMI OLYAN BEMUTATÓT, SZAVATOSSÁGOT VAGY FELTÉTELT NEM HOZUNK LÉTRE, AMIK TANFOLYMOKON SZÜLETNEK. ÖN AZ EGYEDÜLI FELELŐSE ANNAK, HOGY BIZTOSÍTVA LEGYEN A MEGFELELŐ HARDWARE, SOFTWARE ÉS TELEFONSZOLGÁLTATÁS A WEB-OLDAL MŰKÖDTETÉSÉHEZ.

AZ INTERNET NEM EGY BIZTONSÁGOS MÉDIUM, ZAVAR LÉPHET FEL MŰKÖDÉSÉBEN VAGY MEGSZAKADHAT, SZÁNDÉKOSAN VAGY AKARATLANUL IS MEGSZEGHETI A BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEKET ÉS SZABÁLYOKAT. A WEB-OLDAL MŰKÖDÉSÉT SZÁMOS KARRIER JOB ELLENŐRZÉSE ALATTI TÉNYEZŐ BEFOLYÁSOLHATJA. A WEB-OLDAL MŰKÖDÉSE NEM FELTÉTLENÜL FOLYAMATOS, ZÖKKENŐMENTES, BIZTONSÁGOS VAGY NEM NYILVÁNOS.

KARRIER JOB ÉS A KONSZERNTAGOK ÉS BESZÁLLÍTÓK NEM VÁLLALNAK FELELŐSSÉGET BÁRMINEMŰ ADATVESZTÉSÉRT VAGY HIBÁÉRT, AMI A WEB OLDALON VAGY E-MAILEN A KARRIER JOB FELÉ TÖRTÉN INFORMÁCIÓ KÜLDÉS SORÁN JÖTT LÉTRE, TÖRTÉNEKN AZ A HIBA A FOGADÁS, A HOZZÁFÉRÉS, A TOVÁBBÍTÁS VAGY AZ ELFOGADÁS SORÁN, EZEN KÍVÜL OLYAN HIBÁKÉRT SEM VÁLLALNAK FELELŐSSÉGET, MINT A MŰKÖDÉSI HIBA, ROSSZUL MŰKÖDÉS, KAPCSOLAT MEGSZAKADÁS, A WEB-OLDAL VAGY E-MAIL SZOLGÁLTATÁS MEGVÁLTOZÁSA, MÓDOSÍTÁSA, VISSZAVONÁSA.

AZ ELŐZŐEK ÁLTALÁNOSSÁGÁNAK KORLÁTOZÁSA NÉLKÜL, KARRIER JOB ÉS KONSZERNTAGOK ÉS BESZÁLLÍTÓK NEM MUTATJÁK BE, NEM SZAVATOLJÁK, NINCSNEKE FELTÉTELEK ARRA NÉZVE, HOGY: (A) A WEB-OLDAL KOMPATIBILIS LESZ AZ ÖN SZÁMÍTÓGÉPÉVEL ÉS A HOZZÁTARTOZÓ ESZKÖZÖKKEL, SOFTWARE-KKEL; (B) A WEB-OLDAL ELÉRHETŐ LESZ VAGY MEGSZAKÍTÁS NÉLKÜL FOG MŰKÖDNI VAGY HIBÁTLANUL FOG MŰKÖDNI VAGY A FELMERÜLŐ HIBÁKAT MEGJAVÍTJÁK; (C) A WEB-OLDAL MEGFELEL AZ ÖN ELVÁRÁSAINAK; (D) A WEB OLDALON TALÁLHATÓ INFORMÁCIÓK PONTOSAK, TELJESEK EGYMÁST KÖVETIK VAGY AKTUÁLISAK; (E) BIZONYOS VAGY NÉHÁNY EREDMÉNY A WEB-OLDAL HASZNÁLATA SORÁN LESZ MEGSZEREZHETŐ; (F) A WEB-OLDAL HASZNÁLAT, BELEÉRTVE A KERESÉSEKET, LETÖLTÉSEKET, MENTES LESZ VÍRUSOKTÓL, TRÓJAI FALOVAKTÓL, FÉRGEKTŐL VAGY EGYÉB KÁROS TÉNYEZŐKTŐL; VAGY (G) A WEB-OLDAL HASZNÁLAT NEM FOGJA SENKI JOGAIT SÉRTENI (BELEÉRTVE A SZELLEMI TERMÉKEKET); ÉS A KARRIER JOB ÉS KONSZERNTAGOK ÉS BESZÁLLÍTÓK ELUTASÍTANAK BÁRMELY ÉS MINDEN KÖTELEZETTSÉGET ILYEN ÜGYEK TEKINTETÉBEN.

A FELELŐSSÉG ALÓLI KIZÁRÁS

A KARRIER JOB ÉS SZERVEZETEI VALAMINT BESZÁLLÍTÓI NEM VÁLLALNAK FELELŐSSÉGET SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZT ÖN VAGY MÁS SZEMÉLY FELÉ SEMMIFÉLE HASZNÁLATI VESZTESÉG, TERMÉKVESZTESÉG, NYERESÉG VAGY BEVÉTELI VESZTESÉG (ELŐRELÁTOTT VAGY MÁSFÉLE), PIACVESZTESÉG, GAZDASÁGI VESZTESÉG, KÜLÖNLEGES, ESETI, KÖZVETETT VAGY KÖVETKEZETES VESZTESÉG VAGY KÁR VAGY PÉLDAI VAGY BÜNTETŐ KÁROK IRÁNT, AKÁR SZERZŐDÉS, TÉVEDÉS, HANYAGSÁG, KOMOLY FELELŐSSÉG VAGY BÁRMILYEN MÁS TÖRVÉNYI VAGY EGYSÉGI SZABÁLYOZÁSRÓL LEGYEN SZÓ MELY ÖSSZEKÖTHETŐ, KAPCSOLÓDIK VAGY SZÁRMAZTATHATÓ AZ ÖN VAGY BÁRKI MÁS ÁLTAL LÁTOGATOTT WEBOLDAL HASZNÁLATÁBÓL TEKINTET NÉLKÜL HANYAGSÁGOT VAGY MÁS HIÁNYOSSÁGOT VAGY A KARRIER JOB ILLETVE MÁS OLYAN SZEMÉLY ÁLTAL, AKI IRÁNT A KARRIER JOB FELELŐSSÉGGEL TARTOZIK, ELKÖVETETT HIBÁT ILLETŐEN TOVÁBBÁ A KARRIER JOB NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET ILYEN KÁR VAGY VESZTESÉG LEHETŐSÉGÉT ILLETŐEN SEM MELYET ÖN VAGY MÁS SZEMÉLY OKOZ.

Bizonyos veszélyek kizárását és bizonyos felelősség kizárását törvény tiltja bizonyos jogrendszerben. Ilyen törvényhozási korlátozások Önre is vonatkozhatnak.

FELELŐSSÉGKORLÁTOZÁS

ANÉLKÜL HOGY AZ ELŐZŐEKET KORLÁTOZNÁNK, A KARRIER JOB VAGY BÁRMELY SZERVEZETE ÉS BESZÁLLÍTÓJÁNAK TELJES FIZETÉSI TERHE ÖN VAGY MÁS SZEMÉLY FELÉ SEMMILYEN ESETBEN SEM BÁRMILYEN PANASZ, BÍRÓSÁGI ELJÁRÁS, TARTOZÁS, KÖTELEZETTSÉG, KÁROK, VESZTESÉGEK VAGY KÖLTSÉGEK MIATT AKÁR SZERZŐDÉS, TÉVEDÉS, HANYAGSÁG, KOMOLY FELELŐSSÉG VAGY BÁRMILYEN MÁS TÖRVÉNYI VAGY EGYSÉGI SZABÁLYOZÁSRÓL LEGYEN SZÓ ÉS TEKINTET NÉLKÜL BÁRMILYEN HANYAGSÁGRA, VAGY MÁS HIBÁRA VAGY A KARRIER JOB VAGY MÁS SZERVEZETEI ÁLTAL ELKÖVETETT HIBÁRA NE HALADJA MEG A $100 (US) VAGY AZT AZ ÖSSZEGET, MÉGHA KEVESEBB IS ENNÉL, MELYET ÖN A KARRIER JOBNEK FIZETETT A WEBOLDAL HASZNÁLATÁÉRT.

Bizonyos felelősségek korlátozását törvények tiltják bizonyos jogrendszerben. Ezek a törvényi korlátozások Önre is vonatkozhatnak.

ELMENTÉS
ÖN EZÚTON FELMENTI, ÁTENGEDI A JOGOT ÉS MINDÖRÖKRE TEHERMENTESÍTI A KARRIER JOBT ÉS PARTNEREIT VALAMINT MINDEN TEKINTETBEN A FRANCHISE PARTNEREIT, ÜGYNÖKEIT, IGAZGATÓIT, MUNKATÁRSAIT, INFORMÁCIÓSZOLGÁLTATÓIT, BESZÁLLÍTÓIT, ALVÁLLALKOZÓIT, LICENSZORAIT ÉS A LICENCÉT HASZNÁLÓIT, ÉS MINDEN MÁS KAPCSOLÓDÓ, TÁRSULT, VAGY VONATKOZÓ SZEMÉLYEKET MINDEN JOGI IGÉNY, PANASZ, KÉRELEM, KÖVETKEZMÉNY, BÍRÓSÁGI ELJÁRÁS, TARTOZÁS, KÖTELEZETTSÉG, JOGI BÍRSÁG, KÖLTSÉGEK, ÉS BÁRMILYEN FAJTÁJÚ KIADÁSOK SZEMPONTJÁBÓL LEGYEN AZ ISMERT VAGY SEM, VAGY JELENLEGI VAGY KÉSŐBB KELETKEZŐ, MELY KÖTHETŐ VALAMILYEN MÓDON AZ ÖN ÁLTALI INTERNETHASZNÁLATHOZ .

JÓVÁTÉTEL
KIJELENTI, HOGY EGYETÉRT AZZAL, HOGY JÓVÁTESZI, MEGVÉDI, ÉS SÉRTETLENÜL TARTJA A KARRIER JOB ÉS PARTENEREI ÉS BESZÁLLÍTÓI ÉS MINDEN FRANCHISE PARTNERÉT, ÜGYNÖKÉT, IGAZGATÓIT, HIVATALNOKÁT, MUNKAVÁLLALÓJÁT, INFORMÁCIÓSZERZŐJÉT, SZOLGÁLTATÓJÁT, BESZÁLLÍTÓJÁT, ALVÁLLALKOZÓJÁT, ÉS MINDEN MÁR KAPCSOLÓDÓ/KAPCSOLHATÓ SZEMÉLYÉT (ÖSSZEFOGLALÓ NÉVEN, A “BIZTOSÍTOTT FELEK”) MINDEN TARTOZÁS, KIADÁS ÉS KÖLTSÉG ELLEN/ EZEKKEL KAPCSOLATBAN BELEÉRTVE A KORLÁTOZÁS NÉLKÜLI ÉSSZERŰ JOGI BÍRSÁGOKAT ÉS KIADÁSOKAT MELYEKET A BIZTOSÍTOTT FELEK OKOZTAK BÁRMILYEN PANASSZAL VAGY KÉRELEMMEL KAPCSOLATBAN MELYEK KÖTHETŐK AZ ÖN ÁLTALI WEBHASZNÁLATHOZ VAGY EZEN EGYEZSÉG MEGSÉRTÉSÉHEZ. ÖN SEGÍTENI FOG ÉS EGYÜTTMŰKÖDIK TELJESEN ÉS ÉSSZERŰ MÓDON A BIZTOSÍTOTT FELEK ÁLTAL KÉRT MÓDON BÁRMILYEN PANASZ VAGY KÉRÉS VÉDELMÉBEN. A KARRIER JOB VAGY PARTNEREI VAGY AKÁR ÍRÁSBAN AKÁR SZÓBAN FELHATALMAZOTT KÉPVISELŐI ÁLTAL BIZTOSÍTOTT TANÁCS VAGY INFORMÁCIÓ NEM MINŐSÜL SEMMILYEN KÉPVISELETNEK, GARANCIÁNAK, FELTÉTELNEK VAGY VÁLTOZATNAK VAGY MÓDOSÍTÁSNAK, VAGY ILYEN EGYEZSÉGNEK BELEÉRTVE A FENTI CÁFOLATOT, KIZÁRÁST, FELELŐSSÉGKORLÁTOZÁST, FELMENTÉST ÉS JÓVÁTÉTEL SZOLGÁLTATÁST, VALAMINT ÖN NEM TÁMASZKODHAT EGYETLEN ILYEN TANÁCSRA VAGY INFORMÁCIÓRA SEM.

A KOCKÁZAT ÉS A FELELŐSSÉG IGAZSÁGOS ELOSZTÁSA
ÖN KIJELENTI ÉS EGYETÉRT AZZAL, HOGY EZ AZ EGYEZSÉG REPREZENTÁLJA A KOCKÁZAT ÉS A FELELŐSSÉG IGAZSÁGOS ELOSZTÁSÁT.

IX. A WEBOLDAL TULAJDONJOGA ÉS ENGEDÉLYEZETT HASZNÁLATA
Copyright © Karrier Job Inc. 2002. Minden jog fenntartva. A Weboldal és minden információ (szöveges, grafikus, video és audio formájú) képek, ikonok, szoftverek, tervek, applikációk, számológépek, modellek, adatok és más elemek melyek elérhetőek a weboldalon / vagy ezen keresztül a Karrier Job, Partnerei és Beszállítói, valamint mások tulajdonát képezik, és az Egyesült Államok és a nemzetközi szerzői jog, márka és más törvények által védettek. Az, hogy Ön használja a weboldalt nem ad Önnek semmiféle tulajdon vagy bármely más jogot a weboldalhoz vagy annak tartalmához.

A weboldalt kizárólag abban a formában lehet használni, ahogy ebben az egyezségben meghatározták. Különös tekintettel arra, kivéve ha az egyezség azt máshogyan határozza meg, hogy a weboldalt nem lehet másolni, utánozni, újra létrehozni, újra publikálni, feltölteni, elküldeni, továbbítani, módosítani, megjelölni, katalogizálni, tükrözni vagy zavarni bármilyen módon, teljesen vagy részben , a Karrier Job írásos beleegyezése nélkül.

A weboldalt kizárólag törvényes célokra lehet használni. A weboldal eléréséhez és használatához kizárólag kereskedelmi forgalomban kapható, SSL – képes web browser-t lehet használni.

X. MÁRKAINFORMÁCIÓ
KARRIER JOB®, KARRIER JOB.COM™, a Karrier Job logó, és más márkák és logók, melyek a weboldalon megjelennek, regisztrált és nem regisztrált márkajegyek, márka nevek és szolgáltatás márkák, melyek a Karrier Job tulajdonai vagy a Karrier Job -nak van ezekre engedélye. Más termékek és vállalat nevek és logók, melyek a weboldalon megjelennek, lehetnek regisztrált vagy nem regisztrált márkanevek, márkajegyek és szervizmárkák, melyek a tulajdonosaikat reprezentálják.

Bárminemű márkanév, márkajegy, szervizmárka és logó (összefoglaló néven a márkák) használata, melyek megjelennek a weboldalon szigorúan tilos. A honlapon vagy máshol megjelenő dolgok közül semmit sem lehet engedélyezésként értelmezni, közvetve vagy máshogyan, bármilyen licensz vagy jog van is a weboldalon feltüntetett márkák használatára vonatkozóan.

XI. SZEMÉLYES INFORMÁCIÓVÉDELEM
A Karrier Job gyűjti, használja és felfedi az információkat, melyek a weboldal használatra és a személyes információra vonatkoznak az adatvédelmi politikájával összhangban, mely elérhető, ha idekattint. A Karrier Job megváltoztathatja az Adatvédelmi Nyilatkozatot időről időre saját belátása szerint, előzetes figyelmeztetés nélkül. Ezen egyezmény elfogadásával, és minden alkalommal, amikor használja a weboldalt, elfogadja a Karrier Job összes a személyes információra vonatkozó az adatvédelemmel összhangban lévő nyilatkozatát, mely minden további figyelmeztetés nélkül továbbra is érvényes Önre vagy más személyre.

XII. MÁS OLDALAK
A weboldal tartalmaz olyan linkeket, melyek más weboldalakhoz vagy forrásokhoz és a partnerek és beszállítók vagy más személyek (összefoglaló néven, “Más oldalak”) üzleteihez köthetők. Más oldalak függetlenek a Karrier Job -tól, használhatnak más, eltérő vagy összeegyeztethetetlen adatvédelmi politikát vagy használati feltételeket, és a Karrier Job nem vállal felelősséget, arra hogy más oldalakat, az üzletmenetüket, áruikat, szolgáltatásaikat, vagy tartalmukat is ellenőrizze. Más oldalakra vezető linkek kizárólag az egyszerűség kedvéért kerültek fel. A Karrier Job nem szponzorál vagy hagy jóvá semmilyen más weboldalt vagy annak tartalmát vagy, terméket vagy szolgáltatást, mely ezeken a más oldalakon keresztül elérhető. A más oldalak használata és más oldalak operátoraival és tulajdonosaival való kapcsolat mindenki saját felelőssége, és nem léphetnek fel a Karrier Job ellen olyan panaszokkal, melyek a Más oldalak használatból származnak vagy a más oldalak operátoraival és tulajdonosaival való kapcsolatból. Ami az Ön és a Karrier Job közti kapcsolatot illeti, ennek az egyezségnek az intézkedései a szakaszvezető Cáfolat, A Felelősség Kizárása, A Felelősség Korlátozása, Felmentés valamint a Jóvátétel mind vonatkozik az összes szükséges módosítással a hozzáféréshez és a más oldalak használatára, valamint azok üzleteire, termékeire, szolgáltatásaira és tartalmára.

XIII. LINKELÉS, KERETEZÉS, TÜKRÖZÉS, LETISZTÍTÁS ÉS ADATBÁNYÁSZÁS A WEBOLDALON
A linkek a weboldalon a Karrier Job kifejezett írásos engedélye nélkül szigorúan tiltottak. A keretezés, a tükrözés, a letisztítás vagy az adatbányászat a weboldalon vagy bármely tartalmában bármilyen formában és bármilyen módszerrel szigorúan tilos.

XIV. A WEBOLDAL VAGY EZEN EGYEZSÉG BEFEJEZÉSE/TÖRLÉSE
Ha az egyezség bármilyen intézkedését megszegi valaki, az nem használhatja többé a weboldalt.
A Karrier Job bármely időpontban vagy oknál fogva, saját belátása szerint (a) megváltoztathatja, felfüggesztheti vagy véget vethet, átmeneti vagy állandó jelleggel a weboldalnak vagy annak valamely részének; vagy (b) korlátozhatja, felfüggesztheti vagy véget vethet (egészben vagy részekben) egy személy hozzáférését/hez a weboldalhoz; mindezt előzetes figyelmeztetés nélkül. Ha ezt az egyezséget vagy a weboldalhoz való hozzáférést valaki saját maga vagy képviselője szünteti meg vagy a Karrier Job akkor: (a) ez az egyezmény és minden más létező szerződés a Karrier Job és a munkavállaló közt továbbra is élni fog és kötelező lesz a munkavállalóra illetve arra a személyre aki képviseli őt; kollektíven és külön-külön, figyelembe véve a hozzáférést a weboldalhoz, vagy bármi mást ami ehhez köthető; (b) a Karrier Job tovább folytathatja a személyes információk használatát és feltárását a weboldal adatvédelmi politikájával összhangban mivel azt időről –időre módosítják.

XV. EGYÉB ÜGYEK
Ha az egyezség bármely intézkedése törvényellenesnek, érvénytelennek vagy bármely más okból kifolyólag nem érvényesíthetőnek bizonyul, akkor ezt az intézkedést érvényteleníttetni kell annak érdekében, hogy elkülönítsük az egyezség többi részétől, és ne legyen hatással a megmaradó intézkedések érvényesítésére és érvényességére.

A fentieknek nem ellentmondva, az egyezség következő intézkedései és minden más az érvényesítéshez és az interpretációhoz szükséges intézkedés érvényben lesz határozatlan ideig, miután az egyezség véget ér, és teljes érvényben marad és kötelező lesz a felekre nézve alkalmazás szerint: 8 (Cáfolat, Felelősség kizárás, Felelősség korlátozás, Jóváhagyás és Jóvátétel); 9 (A weboldal tulajdonjoga és engedélyezett használata); 11 (Személyes Információvédelem); 12 (Más oldalak) 14 (Érvénytelenítés); 15 (Jogszabályozás és megoldás vitája) ; és 16 (Egyéb ügyek). Az egyezség intézkedései hozzájárulnak a haszonhoz és kötelezőek lesznek a Karrier Job és Partnerei, végrehajtói, adminisztrátorai jogutódjai és személyes képviselői számára. Ön illetve az a személy, akit Ön képvisel, nem delegálhatja ezt az egyezséget vagy jogokat vagy kötelezettségeket anélkül, hogy ne rendelkezne írásos Karrier Job -s belegyezéssel, melyet a Karrier Job saját belátása szerint visszatarthat. A Karrier Job delegálhatja az egyezséget és annak jogait és kötelezettségeit az Ön belegyezése vagy az Önt képviselő személy belegyezése nélkül.

Ön és az Önt képviselő személy (egyrészt) a Karrier Job és Partnerei és beszállítói (másrészt) független vállalkozók és nem ügynökség, partneri viszony társulás, munkavállalói vagy franchise kapcsolat szántszándékú és ezen egyezség által létrejött vagy a weboldal használat által létrehozott.

A felek kifejezetten kérték, hogy ezt az egyezséget és minden ehhez kapcsolódó dokumentumot angolul jelentessük meg. Minden az egyezségben kifejezetten nem említett jogot a Karrier Job tartja fenn. Ez az egyezség előzetes figyelmeztetés nélkül módosítható.